طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

Reading Time: ۱ minute به سبک خودت طراحی کن

Reading Time: ۱ minute

گروه معماری دیزنو دیزاین با هدف خدمت رسانی در عرصه معماری و صنعت ساختمان و با مشارکت تیمی خـلاق ، متخصص و با تجـربه تاسیس گردیده است و در طی سال ها فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که گام بزرگی در جهت بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی بردارد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق حرفه ای در عرصـه ی صنعـت سـاختمان و مبلمان های لوکس، آمـاده ی ارائـه خدمـات تخصصـی معماری، دکوراسیون داخلی و اجرای پروژه های ساختمانی می باشیم.

طراحی نقشه های چهار رشته
طراحی نما
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی محوطه