معرفی گروه معماری دیزنودیزان

Reading Time: 1 minute خدمـات تخصصـی معماری ، دکوراسیون داخلی و اجرای پروژه های ساختمانی

Reading Time: ۱ minute

با هدف خدمت رسانی در عرصه معماری و صنعت ساختمان و با مشارکت تیم خـلاق ، متخصص و با تجـربه تاسیس گردیده است و طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های لـوکس سـاختمانـی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان و مبلمان های لوکس ، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی معماری ، دکوراسیون داخلی و اجرای پروژه های ساختمانی می باشیم.

خدمات و پروژه ها دیزنو دیزاین

به سبک خودت طراحی کن